ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy dla szkoły: 92105117

Ubezpieczenie NNW AXA

Przydatne informacje

 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Wakacje już za: 21.06.2019 09:00 29 Days
Nasz kanał YouTube

y

Pomóż dzieciom
pajacyk
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Kodowanie z Ozobotem

Programowanie, inaczej kodowanie jest jedną z niezbędnych umiejętności w świecie. Pozwala dziecku tworzyć rozwiązania problemów, przed którymi staje, uczy cierpliwości oraz rozwija wyobraźnię. Klasa Ic na zajęciach z cyklu „Woda źródłem życia” ćwiczyła orientację przestrzenną, rozbudzała swoje zainteresowania z kodowania, doskonaliła myślenie logiczne i abstrakcyjne, integrowała się jako zespół. W zajęciach wziął udział Ozobot, malutki robot, który wprowadził dzieci w  świat programowania. Zadaniem dzieci było wypełnienie kolorem trasy dla robota oraz stworzenie dla niego kodów, dzięki którym Ozobot miał stale poruszać się po trasie – żaby. Następne zadanie polegało na odkodowaniu symbolu wody, który wcześniej został zakodowany przez nauczyciela. W tym celu uczniowie wykorzystali matę do kodowania oraz kolorowe kubki. Dzięki zadaniom z programowania nauka staje się prostsza, ciekawsza i kolorowa. 

Dominika Grazda

 20190509_13145920190509_12275820190507_15053320190509_13143820190508_08291420190509_131442

 

 

Wiosna – konkurs origami

Na początku kwietnia został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Plastyczny z wykorzystaniem elementów origami pt. „ Wiosna”. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i kreatywności, a także rozwijanie sprawności manualnej i koncentracji. Zadaniem uczestników było przedstawienie wiosny z zastosowaniem techniki płaskiego origami.
 

Wyniki konkursu:
I miejsce Bartosz Noga
II miejsce Milena Konieczny
III miejsce Oliwia Majorowska
Wyróżnienie: Wiktoria Domagała, Kamil Kocur, Hanna Matlak
 

Gratulujemy wszystkim i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.
Prace konkursowe można podziwiać na szkolnej gazetce.

Hanna Rek

img_20190508_121313img_20190508_121143img_20190508_121131img_20190508_121348

 

 

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

3 maja 2019 obchodziliśmy 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, która była pierwszą w Europie, a drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych ustawą rządową zmieniającą ustrój naszego państwa. W miejskich obchodach tego święta wzięli udział uczniowie wodzisławskich szkół dumnie prezentujący Poczty Sztandarowe. Nie mogło zabraknąć też reprezentacji ZSP nr 7 z Wodzisławia Śląskiego. Uczniowie pomimo zmiennych warunków atmosferycznych godnie reprezentowali Sztandar Szkoły. Uroczystości rozpoczęły się pod Pałacem Dietrichsteinów, następnie orszak przeszedł do kościoła pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie odbyła się msza święta za Ojczyznę celebrowana przez ks. prałata Bogusława Płonkę. Po mszy nastąpiło przejście pod pomnik Bohaterów Powstań Śląskich, gdzie zostały złożone kwiaty, a Prezydent Miasta Mieczysław Kieca wygłosił przemówienie. Na koniec wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli na wodzisławski Rynek, gdzie odbyła się Wodzisławska Majówka z Historią zorganizowaną przez Stowarzyszenie GRH Piechota „HEER”. Motywem przewodnim było uczczenie 100 – lecia powstań śląskich (1919 -1920 -1921). Celem tej uroczystości było propagowanie wartości patriotycznych wobec Ojczyzny i naszego regionu oraz kształtowanie poczucia przynależności do narodu polskiego, a także zwrócenie uwagi na treści patriotyczne i obywatelskie w naszym mieście i otoczeniu.

Irena Rek

wp_20190503_041wp_20190503_019wp_20190503_007wp_20190503_032wp_20190503_011wp_20190503_008

 

 

Dawno, dawno temu...

 W kwietniu klasa Vd miała okazję odwiedzić Chlebową Chatę w Górkach Małych, gdzie poznała życie naszych przodków na wsi. Własnoręcznie robiła masło oraz twaróg, smakowała serwatkę i maślankę. Uczniowie mieli okazję poznać, dotknąć i spróbować pracować maszynami dawniej stosowanymi przy uprawie i obróbce zbóż m.in. młócili cepami i wsiadali za kierownice traktorów. Własnoręcznie formowali i piekli podpłomyki, z którymi ucztowali w towarzystwie swojskiego chleba z masłem, miodem, smalcem z ziołami, twarogiem, popijajac kawę zbożową. Na zakończenie warsztatów odbył się grill, biegi po łące i moczenie stóp w Brennicy. Było słonecznie, ciekawie, wesoło i smacznie !!!

Mirosława Gęborys 

img-20190506-wa0014img-20190506-wa0010img-20190506-wa0016img-20190506-wa0025img-20190506-wa0005img-20190506-wa0012

 

 

Wyróżnienie w Konkursie Czytelniczym

2 kwietnia uczeń  Stanisław Pawelec z klasy Vd z wyróżnieniem reprezentował naszą szkołę w V Powiatowym Konkursie Czytelniczym w PODN w Wodzisławiu Śląskim - Wilchwy. Tematem konkursu była książka  Marcina Szczygielskiego ,,Czarny Młyn".

Gratulujemy!

Mirosława Gęborys 

img-20190407-wa0000img-20190407-wa0001

 

 

Wielka mapa Polski

Wielka mapa Polski to akcja zorganizowana przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, skierowana do uczniów klas I – III. Ma ona na celu wymianę pocztówkową między szkołami, przede wszystkim promowanie własnego regionu, poznawanie innych miejscowości, prezentowanie działań dzieci. W marcu do akcji przystąpiła klasa Ic, która zaprosiła klasę Ib do udziału. Uczniowie otrzymali fizyczną mapę Polski, na której umieszczają pocztówki i odnajdują miejscowości, z których zostały wysłane. Dzieci uczyły się redagować pozdrowienia oraz adresować kartki. Pocztówki z widokami i zabytkami naszego miasta wyruszyły do szkół partnerskich w całej Polsce. Korespondencja ta wzbudziła zainteresowanie wśród dzieci i odnowiła zapomniany zwyczaj wysyłania pocztówek.

Dominika Grazda

20190327_09320220190329_12174320190327_09320820190329_12191720190327_09324820190329_121900  

 

 

Rekrutacja

 Rekrutacja do szkoły podstawowej

ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.82.2019 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

Nabór do szkół podstawowych dla których miasto Wodzisław Śląski jest

organem prowadzącym będzie prowadzony przy pomocy

systemu informatycznego na stronie internetowej:

http://wodzislawslaski.podstawowe.vnabor.pl


w terminie od 23 kwietnia 2019 r. godz. 8:00 do 30 kwietnia 2019 r. godz. 15:00

Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są dzieci:
7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Jeżeli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły w obwodzie którego mieszka wystarczy, że wypełni elektroniczny formularz - ZGŁOSZENIE - dostępny na stronie naborowej, wydrukuje go i wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania złoży w sekretariacie szkoły obwodowej.
W tym przypadku dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, ponieważ do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców, mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

Lp.

Nazwa kryterium

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Zamieszkanie kandydata na terenie gminy

Wodzisław Śląski

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

 

64 pkt

2.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły (szkoły/przedszkola w Zespole), do której ubiega się o przyjęcie

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

 

32 pkt

3.

Wielodzietność rodziny kandydata

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

 

16 pkt

4.

Zamieszkanie kandydata w dzielnicy Wodzisławia Śląskiego, w której siedzibę ma szkoła do której ubiega się o przyjęcie

oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

 

8 pkt

5.

Niepełnosprawność kandydata

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

4 pkt

6.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą

2 pkt

Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie maksymalnie do trzech wybranych szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru. W przypadku, gdy kandydat nie zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do żadnej z wybranych szkół, zostanie automatycznie przydzielony do szkoły obwodowej. Rodzice składają wydrukowany z systemu wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Rekrutacja do przedszkoli

Link do logowania

    „Wniosek o przyjęcie do przedszkola rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, wypełniają w systemie elektronicznego naboru, drukują i składają w przedszkolu pierwszego wyboru do którego chcą zapisać dziecko. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.”

!!! ważne informacje - plik.pdf !!!

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA - DLA ABSOLWENTÓW SP I GIM

Prezentacja dotyczy rekrutacji elektronicznej na rok szkolny 2019/2020
dla uczniów klas 8 (szkoła podstawa) oraz klas 3 (gimnazjum).

PREZENTACJA

 

godlo

flagapolski

Dziennik LIBRUS

 librus_logo_3

Złoty JUBILEUSZ
Oferta edukacyjna
bip
Nasza Piątka

otwartaszkola

szkolazklasa

slaskaszkolajakosci

EFS

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej oraz pracownia komputerowa zostały sfinansowane przez
Unię Europejską
z EFS

efslogo