ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy dla szkoły: 92105117

Ubezpieczenie NNW AXA

Przydatne informacje

 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Powrót do szkoły: 2.09.2019 09:00 45 Days

Miejski Konkurs Regionalny

23 marca w naszej szkole po raz kolejny odbył się Miejski Konkurs Regionalny „Przeszłość i dzień dzisiejszy Wodzisławia Śląskiego i okolic” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego - Mieczysława Kiecy.
Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży historią "małej ojczyzny" oraz rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności śląskiej.
W konkursie wzięło udział 14 uczestników z siedmiu szkół naszego regionu. Uczniowie zmagali się z testem wiedzy o Wodzisławiu Śląskim, który zawierał dwadzieścia pięć pytań. Młodzież biorąca udział w konkursie musiała wykazać się znajomością historii regionu, gwary, tradycji, zwyczajów oraz zabytków Wodzisławia Śląskiego.


Wyniki konkursu przedstawiały się następująco:
I miejsce ex aequo - Wiktoria Czynszak i Gabriela Stępień z SP10 w Wodzisławiu Śl. (opiekun -p. M. Groń).
II miejsce- Wojciech Stefaniak z SP 28 w Wodzisławiu Śl. (opiekun - p. B. Bielawska).
 

Po zakończonej rywalizacji nastąpił moment wręczenia dyplomów i nagród przekazanych przez Prezydenta Mieczysława Kiecę.
 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

Katarzyna Kubala - Piszcz

20180323_11195320180323_112624