ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy dla szkoły: 92105117

Ubezpieczenie NNW AXA

Przydatne informacje

 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Wakacje już za: 19.06.2019 09:00 1 Days

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej i Przedszkola

 

 

Rekrutacja na rok SZKOLNY 2018/2019

 PRZEDSZKOLE

Uchwala Rady Miasta - kryteria rekrutacji

Zarządzenie Prezydenta Miasta - harmonogram rekrutacji

Zmiana uchwały Nr XXVIII/289/17 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 22 lutego 2017 r.

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE O NABORZE 2018/2019

Wniosek o Przyjęcie Kandydata do Przedszkola na rok szkolny 2018/19

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji na nowy rok szkolny

Oświadczenie - wielodzietność, samotne wychowanie

Oświadczenie MOPS

  Rekrutacja trwa od godz. 800 5 marca 2018 r.
do godziny 1500 
16 marca 2018 r.

 

SZKOŁA

 Uchwala Rady Miasta - kryteria rekrutacji

 Zarządzenie Prezydenta Miasta

  Pliki do pobrania

 Regulamin rekrutacji z załącznikami

 Rekrutacja trwa od godz. 800 05 marca 2018 r.

do godziny 1500 16 marca 2018 r.

 Obwód Szkoły Podstawowej nr 5 to ulice:

26 Marca nieparzyste od nr 35 do końca
26 Marca parzyste od nr 66 do końca
Armii Krajowej
Bukowa
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Ludwika Waryńskiego
Marklowicka
Osiedle Przyjaźni
PCK
Piastowska
Pokoju
Radlińskie chałupki nieparzyste od 1 do 35
Radlińskie Chałupki przyste od 2 do 72
Radlińskie chałupki nieparzyste od 161 do konca
Radlińskie chałupki parzyste od 186 do końca
Rybnicka wszystkie od 1 do 30A
Tysiąclecia