ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy dla szkoły: 92105117

Ubezpieczenie NNW AXA

Przydatne informacje

 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Powrót do szkoły: 2.09.2019 09:00 9 Days

obiady Jadłospis

OBIADY W SZKOLE

cena 5,50 zł

odpłatność do 10 każdego miesiąca  w kuchni lub na konto bankowe

TYLKO WE WRZEŚNIU DO 15.09

GRUPA JORDAN Sp. zo. o.

ul. Czyżowicka 67 

PKO o/Wodzisław Śląski

nr 76 1020 2472 0000 6102 0531 4580

 

zapisy dzieci i odmawianie obiadów pod  numerem

 

 721 199 200

 

do godziny 19.00 dzień wcześniej,

 do 8.00 rano tego samego dnia

lub bezpośrednio w kuchni w budynku przy ulicy Tysiąclecia 25

 

UWAGA: uczeń, który nie zapłaci obiadów w terminie zostaje skreślony z listy

 

 

 

JADŁOSPIS 

PONIEDZIAŁEK:

 

 

WTOREK:

 

 

ŚRODA:

 

 

CZWARTEK:

 

 

PIĄTEK: