ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy dla szkoły: 92105117

Ubezpieczenie NNW AXA

Przydatne informacje

 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Wakacje już za: 21.06.2019 09:00 148 Days

Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera

     projekt

We wrześniu b.r. Szkoła Podstawowa nr 5 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęła projekt polsko-czeskiej współpracy transgranicznej pod tytułem "Przyjaźń, nauka i zabawa bez komputera". Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia  INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz budżetu Państwa.

     Celem projektu jest zaprezentowanie uczniom obu krajów różnych form spędzania czasu wolnego bez używania urządzeń mobilnych takich jak komputer, smartfon, tablet.
Obecnie dzieci zbyt dużo czasu spędzają w cyberprzestrzeni, a z urządzeń mobilnych i Internetu często korzystają w sposób niewłaściwy (gry komputerowe, portale społecznościowe). Zaburza to ich psychikę, wpływa na złą komunikację interpersonalną ze środowiskiem rodzinnym i rówieśniczym, a także przyczynia się do trudności szkolnych. Dlatego nauczyciele obu szkół postanowili przygotować i zrealizować projekt, w ramach którego uczniowie obu placówek w trakcie weekendowych spotkań będą wspólnie uczestniczyć w zajęciach i warsztatach, w czasie których:
- poznają nowe i rozwiną swoje dotychczasowe zainteresowania,
- poznają nowe gry i zabawy i nabędą nowych umiejętności,
- poznają nowe sposoby spędzania czasu wolnego, a także nauczą się go ciekawie i produktywnie wykorzystywać.

     Spędzając razem czas uczniowie polscy i czescy będą mieli też możliwość zdobycia umiejętności współpracy w grupie, a także nawiążą nowe regionalne i międzynarodowe przyjaźnie. Na wyjazdach będą poznawać nasze euroregiony oraz nadgraniczną faunę i florę. Poprzez zabawy na wolnym powietrzu i ćwiczenia fizyczne nauczą się spędzać czas aktywnie, a dzieci nadpobudliwe poznają zajęcia relaksujące, przy których można ćwiczyć cierpliwość, odpocząć i wyciszyć się;

     Projekt poprzez wspólną realizację ze stroną czeską będzie czynnikiem spajającym dwa nasze narody, wzmocni integrację i współpracę lokalnych społeczności, a realna współpraca partnerskich placówek przyczyni się do intensyfikacji zainteresowania uczniów regionem partnerskim, poznania sąsiedzkiego kraju, kultury, a także języków obydwu partnerów tj. języka czeskiego i polskiego. 

Dyrektor ZSP7 Jacek Dojka
 
Podsumowanie projektu "Przyjaźń, naika i zabawa bez komputera"
 
projekt