ZSP7tarczanagl

Wpłać 1% podatku
Sam decyduj,
procent
na co idą twoje podatki
Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Wakacje już za: 22.06.2018 09:00 -59 Days

Rada Rodziców PP5

PREZYDIUM RADY RODZICÓ Publicznego Przedszkola nr 5 w Wodzisławiu Śląskim
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

przewodnicząca - Monik Grądzka

zastępca przedwodniczącej - Wojciech Kniaziewicz

skarbnik - Justyna Krzyżanowska

KOMISJA REWIZYJNA

Iwona Świerczek

Agnieszka Janeta

Karina Zając

 

Wpłat na konto Rady Rodziców nożna dokonywać

na konto bankowe: 31 1050 1403 1000 0092 2114 8399

w rubryce "tytułem" należy wpisać imię i nazwisko dziecka.