ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy dla szkoły: 92105117

Ubezpieczenie NNW AXA

Przydatne informacje

 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Powrót do szkoły: 2.09.2019 09:00 9 Days

Rada Rodziców PP5

PREZYDIUM RADY RODZICÓ Publicznego Przedszkola nr 5 w Wodzisławiu Śląskim
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

przewodnicząca - Monik Grądzka

zastępca przedwodniczącej - Wojciech Kniaziewicz

skarbnik - Justyna Krzyżanowska

KOMISJA REWIZYJNA

Iwona Świerczek

Agnieszka Janeta

Karina Zając

 

Wpłat na konto Rady Rodziców nożna dokonywać

na konto bankowe: 31 1050 1403 1000 0092 2114 8399

w rubryce "tytułem" należy wpisać imię i nazwisko dziecka.