ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy dla szkoły: 92105117

Ubezpieczenie NNW AXA

Przydatne informacje

 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Powrót do szkoły: 2.09.2019 09:00 9 Days

Akty prawne

Najważniejsze akty prawne, które regulują funkcjonowanie szkoły i przedszkola:

 

Do pobrania:  

MSWord

Statut Szkoły Podstawowej nr 5
MSWord Statut Publicznego Przedszkolna nr 5

MSWord

Wewnątrzszkolne ocenianie
MSWord Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

MSWord

Regulamin Rady Pedagogicznej

PowerPoint

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

MSWord

Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej

MSWord

Regulamin Rady Rodziców
MSWord Regulamin wycieczek

MSWord

Procedura Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w SP5
MSWord

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 

Zarządzenie dyrektora

PowerPoint Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
MSWord zgoda_rodzicow_zawody.doc
MSWord Procedury udostępniania materiałów edukacyjnych
MSWord Regulamin biblioteki szkolnej
 

Procedura przebywania osób na terenie SP 5

 

 

 Przedmiotowe Systemy Oceniania

 

 

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna klasa 3

 

 

Historia klasa 4

Historia klasa 5

Historia klasa 6

Historia klasa 7

Przedmiotowy system oceniania

 

 

Język polski klasa 4

Język polski klasa 5

Język polski klasa 6

Język polski klasa 8

Język polski klasa 3 gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego klasa 4

 

 

Matematyka klasa 4

Matematyka klasa 5 

Matematyka klasa 6

Matematyka klasa 7

Matematyka klasa 8

Matematyka klasa 8a 8d

 

 

Muzyka klasy 4-7

 

 

Plastyka

 

 

Przyroda klasa 4 

Przyroda klasa 6

 

 

Religia klasa 1

Religia klasa 2

Religia klasa 4

Religia klasa 5

Religia klasa 6

Religia klasa 7

 

 

Technika klasa 4

Zajęcia techniczne klasa 5-6

Przedmiotowy system oceniania z techniki

 

 

Kryteria oceniania z wychowania fizycznego dla klas 4-8

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

 

 

Informatyka klasa 4 - 5

Zajęcia komputerowe klasa 6

Przedmiotowy system oceniania z informatyki klasa 7

 

 

Język angielski klasa 1-3

Język angielski klasa 4-6

Język angielski klasa 8

Język angielski klasa 3 gimnazjum

Język niemiecki klasa 7-8

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych

 

 

Biologia klasa 5

Biologia klasa 7

Biologia klasa 8

Biologia klasa 3 gimnazjum

Biologia klasa 3c gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z biologii

 

 

Chemia klasa 7

Chemia klasa 8

Chemia klasa 3 gimnazjum

 

 

 Przedmiotowy system oceniania z geografii

Geografia klasa 5

Geografia klasa 7

Geografia klasa 8