ZSP7tarczanagl

Wpłać 1% podatku
Sam decyduj,
procent
na co idą twoje podatki
Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Wakacje już za: 22.06.2018 09:00 -56 Days

Akty prawne

Najważniejsze akty prawne, które regulują funkcjonowanie szkoły i przedszkola:

 

Do pobrania:  

MSWord

Statut Szkoły Podstawowej nr5
MSWord Statut Publicznego Przedszkolna nr 5

MSWord

 

 

Wewnatrzszkolne Ocenianie
MSWord Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

MSWord

Regulamin Rady Pedagogicznej

MSWord

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

MSWord

Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej

MSWord

Regulamin Rady Rodziców
MSWord Regulamin wycieczek

MSWord

Procedura Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w SP5
MSWord

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 

Zarządzenie dyrektora

PowerPoint Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli
MSWord zgoda_rodzicow_zawody.doc
MSWord Procedury udostępniania materiałów edukacyjnych
MSWord Regulamin biblioteki szkolnej
 

 Przedmiotowe Systemy Oceniania

 

 

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2-3

 

 

 Historia klasa 4

Historia klasa 5

Historia klasa 6

Historia klasa 7

 

 

 Język polski klasa 4

Język polski klasa 5

Język polski klasa 6

 

 

Matematyka klasa 4 

Matematyka klasa 5 

Matematyka klasa 6

Matematyka klasa 7

 

 

Muzyka klasy 4-7

 

 

Plastyka 

 

 

Przyroda klasa 4 

Przyroda klasa 5

Przyroda klasa 6

 

 

Religia klasa 1

Religia klasa 2

Religia klasa 3b 3d 3e

Religia 3a 3c

Religia klasa 4

Religia klasa 5

Religia klasa 6

Religia klasa 7

 

 

Technika klasa 4

Zajęcia techniczne klasa 5-6

 

 

Wychowanie fizyczne klasa 4 - 7

 

 

Informatyka klasa 4

Zajęcia komputerowe klasa 5

Zajęcia komputerowe klasa 6

 

 

Język angielski klasa 1-3

Język angielski klasa 4-6

Język angielski klasa 7a 7b

Język angielski klasa 7c 7d

 

 

Język niemiecki klasa 7 i klasy gimnazjalne

 

 

 Biologia klasa 7

 

 

 Chemia klasa 7

 

Fizyka klasa 7