ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy dla szkoły: 92105117

Ubezpieczenie NNW AXA

Przydatne informacje

 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Wakacje już za: 21.06.2019 09:00 148 Days

FERIE ZIMOWE 2018

Kolejny raz w naszej szkole w dniach od 05.02-09.02.2018 zostaną zorganizowane ferie zimowe dla dzieci, podczas których zrealizowany zostanie program z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „Nie lubimy bezczynności - NIECH SIĘ DZIEJE! ” Celem programu jest rozbudzanie pasji, odkrywanie zainteresowań, talentów i możliwości twórczych, a także kształtowanie osobowości oraz pozytywnego myślenia. Projekt zostanie zrealizowany w formie zajęć profilaktycznych realizowanych w wymiarze 1h oraz zajęć rekreacyjnych- 3h ( łącznie 4h jednodniowo od godz. 9.00 do 13.00) przez 5 dni.
 

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ:


05.02.2018 – zajęcia profilaktyczne 1h, wyjazd do kina w Rybniku na film dla dzieci.
06.02.2018 – zajęcia profilaktyczne 4 h – warsztaty fotograficzne, zajęcia rekreacyjno – sportowe na świeżym powietrzu.
07.02.2018 – zajęcia profilaktyczne 1h, zajęcia rekreacyjno – sportowe wyjście na kręgielnię w hotelu „Amadeus”, zajęcia speedstacks, warsztaty plastyczne.
08.02.2018 – zajęcia profilaktyczne 1h, wyjście na warsztaty rękodzielnicze w „Tyglu rozmaitości” w Wodzisławiu Śl., lodowisko ZSP7.
09.02.2018 – zajęcia profilaktyczne 1h, zajęcia rekreacyjno – sportowe: wyjazd do „Wrotka Music Cafe Club” w Radlinie.


Liczba adresatów: 25 uczestników


ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O ODEBRANIE KART REKRUTACYNYCH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ I DOSTARCZENIE ICH WYCHOWAWCY KLASY.
 

Termin składania do 15.01.2018r