ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy dla szkoły: 92105117

Ubezpieczenie NNW AXA

Przydatne informacje

 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Wakacje już za: 21.06.2019 09:00 185 Days

Lekcje otwarte w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7

W styczniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 odbyły się lekcje otwarte w ramach projektu „Nauczyciel na miarę czasów - doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Wodzisławiu Śląskim drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas gimnazjalnych II B oraz III A. Klasa II B jako klasa dwujęzyczna uczestniczyła w lekcji biologii w języku angielskim. Zajęcia były poświęcone budowie i funkcjom krwi. Lekcje obserwowali nauczyciele z Powiatu Wodzisławskiego, którzy poznawali metodę – CLIL (Content and Language Integrated Learning), która jest z powodzeniem stosowana w klasach dwujęzycznych w wielu krajach europejskich. Nauczyciele byli pod wielkim wrażeniem umiejętności językowych uczniów oraz ich aktywności na zajęciach.
Temat lekcji w klasie III A był poświęcony zagadnieniom z genetyki. Są to treści, które zwykle sprawiają uczniom najwięcej trudności. Na lekcji zostały zastosowane narzędzia technologii informacyjnej – animacja poklatkowa. Uczniowie korzystali z darmowego programu do tworzenia takich animacji. Lekcje obserwowali nauczyciele rożnych przedmiotów, którzy będą mogli w przyszłości zastosować tę metodę na swoich zajęciach. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem oraz wiedzą informatyczną. Dzięki zastosowanej metodzie z pewnością lepiej zrozumieli zawiłe treści podziałów komórkowych.

Romana Koszela

pic 143dsc03761