ZSP7tarczanagl

Wpłać 1% podatku
Sam decyduj,
procent
na co idą twoje podatki
Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Wakacje już za: 22.06.2018 09:00 -27 Days

Spotkanie z policjantem

28 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Policji z uczniami klas piątych. Było ono okazją do uświadomienia uczniom, jak wygląda kwestia ich odpowiedzialności w sytuacji popełnienia czynu niezgodnego z prawem. Policjanci w rozmowie z uczniami poruszyli również temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa uczniów.


Ewa Chmielewska

1