ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy dla szkoły: 92105117

Ubezpieczenie NNW AXA

Przydatne informacje

 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Wakacje już za: 21.06.2019 09:00 88 Days

Spotkanie z policjantem

W dniach 10.04. i 24. 04. 2018 r. uczniowie klas szóstych uczestniczyli w spotkaniach z sierż. szt. Patrykiem Błasikiem - policjantem Komendy Policji w Wodzisławiu Śląskim. Tematem spotkania były konsekwencje prawne popełnianych przez nieletnich czynów karalnych oraz cyberprzemoc.
Podczas spotkania z funkcjonariuszem policji uczniowie dowiedzieli się jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, co to są czyny karalne, jakie są obowiązki świadka czynów zabronionych oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo. Omawiane były również następujące zagadnienia: kiedy odpowiadamy za swoje postępowanie, przejawy oraz przykłady demoralizacji, czyny karalne, kary sądowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacja i prawidłowe wychowanie.
 

Policjant przypomniał również podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Opowiedział o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić. Zwrócił również uwagę na niebezpieczne gry, jakie można znaleźć w Internecie. Prowadzący spotkanie dokładnie omówił zjawisko cyberprzemocy. Wyjaśnił, dlaczego jest tak niebezpieczne – kompromitujące zdjęcia, filmiki, komentarze czy inne materiały docierają w bardzo krótkim czasie do wielu osób i nie sposób nad ich rozpowszechnianiem zapanować. Policjant radził, jak postąpić będąc świadkiem takiej formy przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy staniemy się ofiarą agresji w sieci.
Ponadto uczniowie zostali uświadomieni o tym, że od 13 roku życia odpowiadają za swoje czyny i ponoszą ich konsekwencje. Uczniowie dowiedzieli się przede wszystkim, jaki wpływ ma popełnienie czynu karalnego na ich dalsze, dorosłe życie.
Mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom i wielu innym działaniom podejmowanym przez naszą szkołę w tym temacie, uczniowie będą zachowywać się odpowiedzialnie, co pozwoli im ustrzec się wielu błędów i uniknąć niebezpiecznych sytuacji.


Ewa Chmielewska