ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy dla szkoły: 92105117

Ubezpieczenie NNW AXA

Przydatne informacje

 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Powrót do szkoły: 2.09.2019 09:00 45 Days

Informacja

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Wodzisławiu Śląskim informuje, że zgodnie z harmonogramem w dniach 10-12 kwietnia
odbędzie się egzamin gimnazjalny.

Uczniowie proszeni są o przybycie do szkoły na godz. 8:00

Przydział sal egzaminacyjnych dostępny będzie od 10 kwietnia 2019 r. w holu szkoły.