ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy dla szkoły: 92105117

Ubezpieczenie NNW AXA

Przydatne informacje

 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Powrót do szkoły: 2.09.2019 09:00 9 Days

Higienistka

Pielęgniarka szkolna pani Marzena Olszewska przyjmuje uczniów w gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w następujących godzinach:

  Wtorek       7.25-11.25
Środa       11.40-15.35
Czwartek    7.25-15.00
Piątek       7.25-15.00

Zadania pielęgniarki w szkole: wykonywanie testów przesiewowych i przygotowanie badań bilansowych. Opieka nad uczniami przewlekle chorymi. Analiza problemów zdrowotnych, szkolnych i społecznych u uczniów. Przeprowadzanie nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym. Analiza absencji uczniów na lekcjach wf-u. Wychowanie zdrowotne uczniów. Udzielanie pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach. Współpraca z rodzicami, lekarzem rejonowym, z wychowawcami, dyrekcją, pedagogiem szkolnym, stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Informacje

Kwiecień jest miesiącem zdrowia więc każdego roku w kwietniu ogłaszany jest konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III na temat RUCH TO ZDROWIE.
Technika wykonania prac dowolna. Termin dostarczenia prac do 27 kwietnia do gabinetu pielęgniarki. Dla zwycięzców przewidziano ciekawe nagrody.
W klasach IV-V przeprowadzany jest quiz wewnątrzklasowy w poszczególnych klasach na godzinach wychowawczych. Temat quizu JAK POTRAFISZ DBAĆ O SWOJE ZDROWIE?