ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy: 90000114616

Informacje

Wariant 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Wakacje: 26.06.2020 09:00 279 Days

Kadra szkoły

GRONO PEDAGOGICZNE

ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 7

  

mgr Dojka Jacek 
dyrektor szkoły
mgr Kaczmarczyk Aleksandra  zastępca dyrektora, biologia
mgr Piwowarczyk Daria   zastępca dyrektora, tyflopedagog, informatyka
mgr Bazner Jolanta zastępca dyrektora, wychowanie przedszkolne
mgr Blazy Sebastian  rehabilitacja
mgr Bober Katarzyna   wychowanie przedszkolne
mgr Bosy Teresa edukacja wczesnoszkolna
mgr Chmielewska Ewa   pedagog szkolny, surdopedagog
mgr Chodkowska Jolanta wychowanie przedszkolne
mgr Cielemęcka Anna  wychowanie przedszkolne
mgr Ciuraj Bogumiła  religia
mgr Cuber Jakub    język niemiecki
mgr Czajkowska Renata  pedagog wspomagający
mgr Czarkowska Ewa  edukacja wczesnoszkolna
mgr Czech - Dobies Katarzyna  język angielski
mgr Czernek Violetta  pedagog wspomagający
mgr Drozd Anna psycholog 
mgr Folwarczny Grzegorz wychowanie fizyczne
mgr French Beata   język angielski
mgr Gajdosz Agnieszka edukacja wczesnoszkolna
mgr Gałda Krystyna pedagog wspomagający
mgr Garsztka Mirosława  bibliotekarz, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Gęborys Mirosława   język polski
mgr Glenc Wojciech wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Grazda Dominika edukacja wczesnoszkolna
mgr Gruszkiewicz Jolanta matematyka
mgr Grzegorzek Marzena język francuski
mgr Harbut Marzena  pedagog wspomagający
mgr Janas Monika  pedagog wspomagający
mgr Janeta Katarzyna pedagog wspomagający
mgr Kijewska Ilona matematyka
mgr Kijewski Radosław wychowanie fizyczne
mgr Klyszcz Anna informatyka, matematyka
mgr Kondrat - Plewa Dagmara wychowawca świetlicy
mgr Konieczna Aleksandra chemia, matematyka
mgr Kordowska Kamila  język angielski
mgr Kosteczka Arkadiusz  wychowanie fizyczne
mgr Koszela Romana  biologia, jezyk angielski
mgr Krebs Edyta język polski
mgr Królikowska Joanna wychowanie fizyczne, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Kubala - Piszcz Katarzyna historia
mgr Kubica Judyta  plastyka, infromatyka
mgr Kuczyńska Edyta  religia
mgr Lach Sylwia   pedagog wspomagający
mgr Ledwoń Patrycja pedagog wspomagający
mgr Marciniec Izabela fizyka
mgr Matysiak Małgorzta język polski
mgr Maźnio Aleksandra wychowawca świetlicy
mgr Michalski Dawid religia
mgr Mika Dawid wychowanie fizyczne, technika, biofeedback
mgr Mikółka Barbara pedagog wspomagający
mgr Miler - Błatoń Katarzyna język polski
mgr Nochcińska Anna muzyka
mgr Orszulik Joanna wychowanie fizyczne
mgr Owczarczyk Renata historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Paszylka Robert wychowanie fizyczne
mgr Patas Krzysztof religia
mgr Pawlikowska - Szmuk Jolanta pedagog szkolny
mgr Pawłowska Malwina asystent
mgr Pietyra Gabriela język polski 
mgr Płachta Adam religia
mgr Pyrchała Aleksandra przyroda, technika, plastyka
mgr Rasiński Artur matematyka
mgr Reclik Mariola wychowanie przedszkolne
mgr Rejmoniak Aldona pedagog wspomagający, logopeda
mgr Rek Grzegorz  geografia 
mgr Rek Hanna edukacja wczesnoszkolna
mgr Rek Irena  pedagog wspomagający, biofeedback
mgr Rudzka - Gajda Agnieszka mechatronika
mgr Sabela Aleksandra   przyroda, biologia
mgr Sanecznik Anna język angielski 
mgr Sieja Aleksandra pedagog wspomagający
mgr Sitko Agnieszka język angielski, język niemiecki
mgr Sokołowska Julita wychowawca  świetlicy
mgr Solis Katarzyna pedagog wspomagający
mgr Stosór - Gunerka Weronika język polski
mgr Szamatowicz Roman wychowanie fizyczne
mgr Szczewińska - Ogierman Agnieszka język francuski, logopeda, bibliotekarz
mgr Szistek Agnieszka religia
mgr Szymanowska Klaudia wychowanie przedszkolne 
mgr Taler Ewa pedagog wspomagający
mgr  informatyka
mgr Targosz Dariusz język angielski, doradztwo zawodowe
mgr Tokarska Martyna wychowanie przedszkolne
mgr Tyma Justyna  pedagog wspomagający
mgr Urbańska Marta historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Wacławska Monika  język angielski
mgr Werner Cecylia edukacja wczesnoszkolna
mgr Wieczorek Agata pedagog wspomagający 
mgr Wojaczek Dorota rehabilitacja
mgr Wolnik Katarzyna geografia
mgr Zawada - Pniak Dorota edukacja wczesnoszkolna
mgr Zawartowicz Ewa edukacja wczesnoszkolna
mgr Żydek Jolanta  edukacja wczesnoszkolna, informatyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

godlo

flagapolski

Logowanie