ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy dla szkoły: 92105117

Ubezpieczenie NNW AXA

Przydatne informacje

 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Wakacje już za: 21.06.2019 09:00 247 Days

Pedagog szkoły

Pedagog szkolny

 

 

Pedagogiem szkolnym jest u nas pani mgr Ewa Chmielewska, której gabinet jest czynny codziennie zarówno dla uczniów, rodziców jak i nauczycieli.

 

 

 

 

 

Uczniu, przyjdź do pedagoga gdy

 • jesteś samotny, czujesz, że nikt Cię nie rozumie

 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem

 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób

 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

 • przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

 

PAMIĘTAJ !

NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM.

PRZYJDŹ !

POSTARAM CI SIĘ POMÓC.

 

Rodzicu zwróć się do pedagoga szkolnego gdy

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka

 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach

 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole

 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania

 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić

 • szukasz pomocy

 

ZAPRASZAM !

Godziny pracy pedagoga szkolnego

 

 poniedziałek  900 - 1500
 wtorek  730 - 1430
 środa  730 - 1330
 czwartek  730 - 1430
 piątek  730 - 1130

 

Obowiązki pedagoga szkolnego
Niepełnosprawni

W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;
 • dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;
 • koordynowanie prac zespołu dokonującego badania dojrzałości szkolnej dzieci;
 • udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowaniu własnych dzieci;
 • współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. 

 W zakresie profilaktyki wychowawczej:

 • rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;
 • opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
 • rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów;
 • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
 • współpraca z organizacjami i instytucjami w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej 

 W zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej:

 • organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce;
 • organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów i zaburzeń rozwojowych (korekcja, reedukacja, terapia); 
 • organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego. 

 W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:

 • udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
 • udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
 • udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
 • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży. 

 W zakresie pomocy materialnej:

 • organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom z rodzin: niepełnych, będących w szczególnie trudnej sytuacji finansowej, wielodzietnych, uczniom z rodzin patologicznych, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.;
 • dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne;
 • wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich;
 • wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.