ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy dla szkoły: 92105117

Ubezpieczenie NNW AXA

Przydatne informacje

 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Wakacje już za: 21.06.2019 09:00 148 Days

Woda naszym wspólnym, międzynarodowym skarbem 2010

Szkoła Podstawowa nr 5 w Wodzisławiu Śl., podobnie jak Zakladni Skola u Lesa w Karvnie, z którą współpracujemy od trzech lat, jest placówką oświatową z oddziałami integracyjnymi. Dotychczasowa współpraca obu szkół polegała na wzajemnym poznawaniu się uczniów i nauczycieli, naszych miast, kultury i tradycji narodowych oraz wymianie doświadczeń w pracy z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi. Przygotowany przez SP 5 kolejny projekt, ma na celu dalsze poznawanie regionu pogranicza oraz obu krajów. Jego motywem przewodnim jest WODA, a realizację przewidziano na rok kalendarzowy 2010. W tym czasie zaplanowano 8 akcji: 4 spotkania warsztatowe i 4 wyjazdy naukowe (każda placówka zorganizuje po 2). Uczniowie w trakcie wspólnych zajęć oraz wykładów zdobędą szeroką wiedzę nt. wód występujących na kuli ziemskiej. Poznają zagrożenia i formy ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wody, jako największego bogactwa naturalnego Ziemi. W trakcie warsztatów poznają metody badań zanieczyszczenia wody, sposoby jej uzdatniania, a także oszczędzania we własnym gospodarstwie domowym.

W trakcie wyjazdów będą poznawać euroregiony, ze szczególnym uwzględnieniem terenów, na których występują wody powierzchniowe i podziemne (rzeka, staw, jezioro, źródło, morze). Poznają tereny krajobrazu górskiego i nadmorskiego oraz faunę i florę tych rejonów. Celem nadrzędnym projektu, jest budzenie ponadnarodowej świadomości społecznej piękna środowiska naturalnego i konieczności jego ochrony, czemu służyć będzie szeroka edukacja ekologiczna uczniów obu krajów tak, by zdobytą wiedzę wdrażali w swoim codziennym życiu, dzielili się nią w swoich społecznościach, a w przyszłości z pożytkiem wykorzystywali. Ponadto w trakcie spotkań odbywać się będą zajęcia tematycznie związane z wodą w jej różnych postaciach: sportowe - narty, łyżwy, basen, oraz plastyczne - malowanie krajobrazów, tworzenie i wypalanie naczyń i wiele innych.

 

20 stycznia w SP5 w Wodzisławiu Śl. miało miejsce pierwsze, inaugurujące projekt spotkanie. Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat występowania i rodzajów wód na świecie, którą przeprowadzili państwo Helena i Marek Osińscy – magister geografii oraz inspektor d/s ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po prelekcji pojechali do Rybnika gdzie zwiedzali elektrownię. Pracownik zakładu pan Stanisław Widenka wręczył każdemu uczestnikowi kask ochronny i okulary i oprowadzając po zakładzie opowiadał historię elektrowni. Uczniowie poznali proces wytwarzania energii elektrycznej oraz dowiedzieli się jaką rolę woda odgrywa w jej powstawaniu.

 

W dniach 24-26 marca w Karwinie odbyło się drugie spotkanie. Po raz pierwszy uczniowie obu placówek spędzili ze sobą całe trzy dni. W tym czasie zwiedzili sanatorium rehabilitacyjne Darkov w Karvinie gdzie poznali właściwości i sposoby leczenia wodami zdrojowymi zawierającymi m.in. jod. Pojechali na wycieczkę w góry Jeseniki gdzie zwiedzali największe dzieło czeskiej myśli technicznej czyli elektrownię wodną w Dlouhé Stráně (Długie Zbocze). Trzeciego dnia odbyli wycieczkę pieszą nad zaporę Terlicko w Żermanicach. Podczas spotkania dzieci brały również udział w zajęciach i wykonały m.in. badanie wód pobranych z rzeki Olzy, zbiornika Żermanice oraz wody zdrojowej z uzdrowiska Darkov, a także tworzyły słownik polsko-czeski na temat wody i plakaty pod tytułem „Woda wokół nas”.
Polskim uczniom bardzo podobał się pobyt u czeskich przyjaciół, a nauczyciele obu krajów byli zachwyceni tym, jak szybko młodzież, mimo trudności językowych, nawiązała kontakt i wspierała się wzajemnie w pracy i zabawie łamiąc bariery językowe i kulturowe. Mimo zmęczenia, po dniach tak intensywnie spędzonych na wspólnej nauce i zabawie, żal było wracać do domu. Jedynym pocieszeniem dla wszystkich był fakt rychłego, kolejnego wspólnego wyjazdu. Tym razem do Opola.

 Warning: No images in given directory. Please check the directoy!

 

Trzy dni od 20-22 kwietnia, podczas trzeciego spotkania uczniowie obu szkół spędzili w Opolu . Poznali jego historię, atrakcje turystyczne, zapoznali się z genezą oraz skutkami powodzi z roku 1997. Wsólnie zwiedzili także  Muzeum Wsi Opolskiej. Dzieci były zafascynowane tym, jak żyło się w dawnych czasach: domy, spichlerze, wiatraki, meble, zabawki to wszystko było zupełnie inne niż teraz, jednak największe zainteresowanie wzbudził młyn wodny oraz kuźnia z prawdziwym kowalem. Uczniowie zapoznali się z pracą młynarza oraz rzemiosłem kowalskim. Wspaniała była również wycieczka do odbudowanego po powodzi opolskiego ZOO, w którym najchętniej oglądane były foki, goryle, żyrafy oraz hipopotamy. Zupełnie odmiennym doświadczeniem dla dzieci były zajęcia na Uniwersytecie Opolskim, gdzie uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach laboratoryjnych oraz wysłuchaniu wykładów pracowników naukowych uniwersytetu. W ośrodku wypoczynkowym Suchy Bór rozegrane zostały konkurencje sportowo – logiczne o tematyce wodnej. Połączone drużyny polsko-czeskie rywalizowały w konkurencjach piłki nożnej, siatkówki plażowej oraz badmintonie. Mogli także sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. Wszyscy uczestnicy tych rozgrywek otrzymali smakowite nagrody. Miejscowa straż pożarna zaprezentowała jeden z wozów bojowych oraz dała pokaz wykorzystania wody do gaszenia pożarów. Każdy mógł przez chwilę poczuć się prawdziwym strażakiem. Wszyscy doskonale bawili się na dyskotece. Powstawały również obrazy o tematyce związanej z wodą.

 

W czasie czwartego spotkania zorganizowanego w dniach 21-23 czerwca, 90 osobowa grupa polskich i czeskich uczniów bardzo aktywnie spędziła trzy dni w Wiśle i Ustroniu, gdzie m.in. na wykładach i zajęciach w plenerze poznawali faunę i florę chronioną, występującą na terenach górskich. Uczestniczyli w wielu ciekawych zajęciach – plastycznych, podczas których malowali pejzaże i krajobrazy górskie oraz sportowych na boisku i basenie ośrodka wypoczynkowego „Beskidy”. Pod opieką przewodnika PTTK-u odbyli pieszą wycieczkę do źródła rzeki Wisły na Baraniej Górze, zobaczyli zaporę na Wiśle, zwiedzili Muzeum Adama Małysza oraz skocznię narciarską jego imienia w Wiśle Malince. Jednak bezspornie największą atrakcją dla wszystkich uczestników był wyjazd do Parku Wodnego Tropicana w Hotelu „Gołębiewski”.
Wiele miłych chwil dzieci spędziły również w Ustroniu, gdzie w Wytwórni Naturalnych Wód Mineralnych „Ustronianka” poznały technologię produkcji wód i napojów, wjechały kolejką linową na górę Czantoria oraz korzystały z atrakcji Parku Rozrywki na Równicy. Tam najwięcej radości przeżyły w czasie podwodnej podróży z żółwiem, podczas seansu w kinie 4D.
Trzy dni pełne nauki o wodzie, ale też wspaniałych atrakcji i rozrywki, w myśl zasady, że co dobre szybko się kończy, minęły niestety zbyt szybko. Pocieszeniem dla uczniów obu szkół był fakt, iż wakacje już za pasem, a na kolejną przygodę z „Wodą…” pojadą zaraz po nich tym razem do Czech. Projekt, w którym uczestniczą uczniowie obu szkół, jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Warning: No images in given directory. Please check the directoy!

 

Od czwartku 30 września do soboty 2 października, w czasie piątego spotkania, uczniowie mogli podziwiać piękno czeskich Beskidów w okolicach Jablonkova i Dolnej Lomny. Uczestnicy wycieczki po raz kolejny badali wody w różnych akwenach. Tym razem wybrali się do rezerwatu Mionši, gdzie pobierali próbki wody do analizy z górskich potoków znajdujących się pod ochroną. Zobaczyli również miejsce, gdzie stykają się granice trzech państw: Polski, Czech i Słowacji, tzw. Trójstyk–Trojmazi–Trojmedzie. Wszyscy wysłuchali ciekawego wykładu o kulturze i sztuce tamtego regionu oraz zwiedzili piękny, zabytkowy kościółek z XVIII w.
Woda służy człowiekowi również jako miejsce relaksu i rekreacji. Wspaniałym tego przykładem były zajęcia na krytej pływalni w Bystrzycy, gdzie oprócz tego, że uczniowie bawili się, mogli jeszcze wziąć udział w pokazie pierwszej pomocy przy utonięciach oraz zawodach sportowych. Ponieważ wycieczka odbywała się w porze jesiennej dzieci nie mogły skorzystać z atrakcji na śniegu, namiastką tego mógł być tor bobslejowy, który zrobił ogromną furorę wśród uczniów.
W ostatnim dniu pobytu dzieci mogły uczestniczyć w niezwykłym jarmarku rzemieślniczym, na którym można było nie tylko obejrzeć, ale i kupić wyroby arcydzieła ludowego, między innymi: rzeźby w drewnie, grafikę, jak również wyroby spożywcze. Na jarmarku przygrywała kapela, tańczyli górale, a dzieci z okolicznych szkół prezentowały ludowe przyśpiewki.
 

 

Dnia 19 października miało miejsce szóste już spotkanie w ramach projektu. Tym razem nasi uczniowie odwiedzili swoich kolegów w zaprzyjaźnionej szkole w Karwinie. Wspólnie odbyli wycieczkę nad rzekę Olzę, w celu pobrania próbek wody. Następnie, już w klasopracowniach zbadali próbki pod względem zawartości tlenu oraz znajdujących się tam zanieczyszczeń.
Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach plastycznych, gdzie tematem przewodnim była woda oraz jej zastosowanie. Na koniec zorganizowali wystawę swoich prac, które zostały wysoko ocenione przez międzynarodowe jury.
Były to ostatnie zajęcia warsztatowe, w związku z czym uczniowie dokończyli rozpoczęte wcześniej prezentacje multimedialne na temat wody. Były one ocenione oraz przedstawione na spotkaniu podsumowującym w Szkole Podstawowej nr 5 10 listopada 2010r.

 

10 listopada 2010 r. w naszej szkole odbyło się siódme spotkanie podsumowujące projekt. Było to już siódme spotkanie z czeskimi przyjaciółmi z Zakladni Skoly u Lesa w Karwinie. Na zaproszenie dyrekcji oraz koordynatorów z wodzisławskiej szkoły Małgorzaty Banasiak oraz Jacka Dojki przybyli również Zastępca Prezydenta Wodzisławia Śląskiego Aleksandra Chudzik oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Ryszard Ciesielski.
Głównym celem tego spotkania było podsumowanie prawie rocznej współpracy obu szkół oraz roztrzygnięcie kilku konkursów. Małgorzata Banasiak przypomniała cele założone w projekcie, czyli poszerzenie wiadomości uczniów na temat wód występujących na kuli ziemskiej, poznanie zagrożeń oraz formy ochrony środowiska, szczególnie wodnego, jako największego bogactwa naturalnego Ziemi, poznanie metod badania wody i sposobów jej uzdatniania oraz zapoznanie się ze sposobami oszczędzania wody w gospodarstwie domowym
Jednym z podstawowych zadań było zwrócenie uwagi dzieci na to jak wielkim dobrodziejstwem jest woda. Podczas wspólnych wycieczek uczniowie polscy i czescy odwiedzili więc wytwórnię wód mineralnych „Ustronianka”, byli w miejscach, gdzie leczy się ludzi z różnych schorzeń właśnie za pomocą wody, mogli doświadczyć, że jest ona także wspaniałym miejscem relaksu, rekreacji i wypoczynku, ponieważ wielokrotnie bawili się na basenach. Ponieważ projekt nie obejmował okresu zimowego, nie mogli skorzystać ze śniegu, czyli wody w stałym stanie skupienia, namiastką mogły być dla nich zabawy na torze bobslejowym w Mostach u Jablonkowa w Czechach. Tych pozytywnych aspektów wody uczniowie poznali sporo, ale organizatorzy chcieli pokazać jeszcze, jak wielkim i groźnym żywiołem jest właśnie woda. Dlatego jedną z wycieczek zaplanowali do Opola i Raciborza. Tam dzieci mogły zobaczyć i usłyszeć, jakie skutki zostawiła powódź z 1997 roku. Nikt nie przypuszczał, że za kilka tygodni sami będą musieli się przekonać czym jest powódź. Kolejną zaplanowaną wycieczkę do Wisły organizatorzy zmuszeni byli przełożyć właśnie z powodu powodzi.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wodzisławiu Ślaskim już od wielu lat współpracują z czeską szkołą, ale kończący się projekt z pewnością nie będzie ostatnim przedsięwzięciem jakie razem realizują. Placówka już niedługo wzbogaci się o nowy kompleks boisk, co z pewnością wykorzysta w trakcie dalszej współpracy.

Warning: No images in given directory. Please check the directoy!

 

2 grudnia 2010 r. w czeskiej Karwinie odbyło się ósme czyli ostanie już spotkanie podsumowujące projekt współpracy transgranicznej „Woda naszym wspólnym, międzynarodowym skarbem”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa (POWT Cz-Pl 2007-2013).
Na ten szczególny dzień uczniowie z czeskiej Zakladni Skoly u Lesa w Karwinie oraz wodzisławskiej SP5., którzy spędzili ze sobą wiele dni w czasie całego roku 2010, przygotowali piękne prezentacje multimedialne z wycieczek, w których uczestniczyli w czasie całego projektu. W prezentacjach tych dzieci opowiadały o tym co im się najbardziej podobało oraz dziękowały zarówno nauczycielom, którzy się nimi opiekowali podczas tych spotkań, jak również władzom miasta oraz przedstawicielom Euroregionu. W szkole, na specjalnie zorganizowanej galerii można było podziwiać prace plastyczne wykonane przez czeskich i polskich uczestników projektu.
Pani Alena Cieślova – koordynatorka projektu po stronie czeskiej podkreślała, że cały projekt współpracy nie wypadłby tak pomyślnie, gdyby nie wielkie zaangażowanie ze strony uczniów biorących w nim udział. Pierwsze słowa podziękowania skierowała właśnie do uczniów. Mówiła także o przyjaźniach, które zawiązały się w trakcie tego oraz poprzedniego projektu. Pani Alena Cieślova podziękowała dyrekcji obu szkół za wielką pomoc przy realizacji tego zadania oraz zapewniła wszystkich, że zarówno ona, jak i jej współpracownicy są otwarci na dalszą współpracę ze Szkołą Podstawową nr 5 w Wodzisławiu Śl., z czego wszyscy się bardzo cieszymy.