ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy: 90000114616

Informacje

Wariant 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Wakacje: 26.06.2020 09:00 279 Days

Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przewodnicząca: Monika Rek – Dylich

Z – ca w oddziale SP nr 5 – Anna Grzywnowicz

Z – ca w oddziale Gimnazajum nr 2 – Danuta Kajtoch

Skarbnik – Monika Latuszewska
 
Sekretarz – Monika Blezień – Ruszaj

Członkowie Rady Rodziców: Elżbieta Moj; Beata Nowak; Patrycja Kowalczyk

KOMISJA REWIZYJNA

Katarzyna Burakiewicz

Dorota Skawińska

 

Regulamin Rady Rodziców

Wpłat na konto Rady Rodziców nożna dokonywać
na konto bankowe: 86 1020 2472 0000 6602 0445 1340

w rubryce "tytułem" należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.

Wpłat można również dokonywać u wychowawców klas.