ZSP7tarczanagl

Ubezpieczenie

Nr polisy: 90000114616

Informacje

Wariant 

Facebook

facebook
Szkoła 26 Marca 66 

facebook
Szkoła Tysiąclecia 25

facebook
Przedszkole PCK 1

Odliczanie czasu
Wakacje: 26.06.2020 09:00 279 Days

Obchody 50-lecia Szkoły

Obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej  nr 5 im. Władysława Broniewskiego przeszły już do historii i na długo zostaną w naszej pamięci.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Wodzisławiu Śląskim koncelebrowaną przez księdza dziekana Janusza Badurę, księdza proboszcza Bogusława Płonkę i księdza wikarego Jarosława Janusza z udziałem całej społeczności SP 5 i zaproszonych gości. Liturgię uświetnił chór szkolny. Dostojeństwa uroczystości dodawał nowoufundowany poczet sztandarowy.
    Po mszy św. wszyscy udali się do Wodzisławskiego Centrum Kultury, gdzie kontynuowano obchody jubileuszu. Dyrektor szkoły, Małgorzata Damek, z wielką radością powitała przybyłych na uroczystość dostojnych gości: Prezydenta Miasta Pana Mieczysława Kiecę, Przewodniczącego Rady Miasta Pana Jana Grabowieckiego, Zastępców Prezydenta Miasta Panów Dariusza Szymczaka i Eugeniusza Ogrodnika, przedstawiciela biura poselskiego Pana Rafała Połednika, Radnych Rady Miasta i Rady Dzielnicy Nowe Miasto, Naczelnika Wydziału Edukacji Panią Ludwikę Kłosińską, byłych dyrektorów szkoły: Panów Czesława Wojaczka i Romana Koreptę oraz Panią Jadwigę Holeczek-Wojdat, delegację z zaprzyjaźnionej szkoły z Karviny, dyrektorów placówek oświatowych, instytucji kultury i sportu, byłych i aktualnie pracujących nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców, absolwentów szkoły oraz uczniów. W krótkim wystąpieniu zwróciła uwagę na wspaniałą tradycję szkoły i podkreśliła rangę jubileuszu.
Wszystkim gościom dedykowany był program artystyczny przygotowany przez nauczycieli, uczniów i absolwentów. Na scenę wkroczyła ekipa budowlana i „wybudowała” szkołę, do której z radością przybyli uczniowie i zaprezentowali kilka żartobliwych szkolnych scen. Zebrani mieli okazję obejrzeć jubileuszowy film, który został nakręcony w naszej szkole. Pokazywał on zarówno wydarzenia historyczne związane z tą placówką, jak i te, które obecnie mają miejsce. Przybyli na uroczystość zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów. Aby ułatwić gościom podróż sentymentalną w przeszłość, przygotowaliśmy ekspozycje, gazetki, wystawy. Szczególnym powodzeniem wśród zwiedzających cieszyły się stare kroniki, zarówno klasowe jak i szkolne, a także pamiątkowe zdjęcia. Każdy odwiedzający mógł zostawić swój wpis w wystawionej księdze pamiątkowej.
Święto szkoły stało się również okazją do zaprezentowania osiągnięć uczniów. Ściany i gabloty zdobiły puchary, medale i dyplomy uzyskane przez uczniów w minionych latach oraz te, zdobywane obecnie.
    Z okazji naszego jubileuszu ukazał się okolicznościowy biuletyn,w którym zostały zawarte informacje zarówno na temat historii, jak i bieżących wydarzeń odbywających się w "piątce".
    Atmosfera i nastrój tej uroczystości pozostaną na długo w pamięci wszystkich. Jubileusz był wspaniałą okazją do snucia refleksji i wspomnień dotyczących losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w naszej pamięci Tych, którzy odeszli oraz do myśli o własnej przeszłości. Lata szkolne to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze chwile w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i rozrzewnieniem!

W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole, nie tylko z okazji jubileuszu.

Nasza Piątka.

50-tka na wesoło.

Wywiad z Panem Czesławem Wojaczkiem pierwszym dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 5.