Ferie zimowe - rekrutacja

Kolejny raz w naszej szkole w dniach od 18.02-22.02.2019 zostaną zorganizowane ferie zimowe dla dzieci, podczas których zrealizowany zostanie program z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „My się w zimę nie nudzimy!”

Celem programu jest rozbudzanie pasji, odkrywanie zainteresowań, talentów i możliwości twórczych, a także kształtowanie osobowości oraz pozytywnego myślenia. Projekt zostanie zrealizowany w formie zajęć profilaktycznych realizowanych w wymiarze 1h oraz zajęć rekreacyjnych- 3h (łącznie 4h jednodniowo od godz. 9.00 do 13.00) przez 5 dni.
 

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ:
18.02.2019 – zajęcia profilaktyczne 1h, zajęcia z ceramiki oraz „Just Dance”
19.02.2019 – zajęcia profilaktyczne 1h, zajęcia rekreacyjno – sportowe: wyjazd do „Wrotka Music Cafe Club” w Radlinie
20.02.2019 – zajęcia profilaktyczne 1h, zajęcia rekreacyjno – sportowe basen ZSP 3, wyjście na warsztaty rękodzielnicze w „Tyglu rozmaitości” w Wodzisławiu Śl.
21.02.2019 – zajęcia profilaktyczne 1h, wyjazd do kina „ Cinema City” Rybnik
22.02.2019 – zajęcia profilaktyczne 1h, zajęcia rekreacyjno – sportowe: wyjście na kręgielnię w hotelu „ Amadeus”, Lodowisko ZSP 7
Liczba adresatów: 25 uczestników
 

ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O ODEBRANIE KART REKRUTACYNYCH ORAZ DOSTARCZENIE ICH DO PANI PATRYCJI LEDWOŃ
Termin składania do 01.02.2019 r. (decyduje kolejność wpływania kart rekrutacyjnych)

Serdecznie zapraszamy
Dyrekcja Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 7
oraz opiekunowie Patrycja Ledwoń, Dariusz Targosz

Znalezione obrazy dla zapytania ferie zimowe w szkole gif